اخبار خوش «ومعادن» در گزارش مجمع عمومی سالیانه
اخبار خوش «ومعادن» در گزارش مجمع عمومی سالیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری  توسعه معادن و فلزات بعدازظهر چهارشنبه ۲۲ تیرماه در محل سالن مجمتع فرهنگی تلاش با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

در این جلسه گزارش مبسوط هیأت مدیره توسط مدیرعامل این شرکت به مجمع ارائه شد. اهم موارد مطرح شده توسط دکتر سعدمحمدی در مجمع «ومعادن» به شرح زیر است:

– آنچنان که در خلاصه ارقام سود و زیان تلفیقی آمده است، سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ معادل ۱۷۳.۹۸۱.۰۰۲میلیون ریال بوده است. این رقم افزایش ۵۴ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۵۶ درصدی سود خالص هر سهم را نسبت به سال مالی قبل در پی داشته است.

– جمع دارایی های شرکت در پایان سال مالی مذکور بر اساس جدول خلاصه ارقام ترازنامه تلفیقی معادل ۴۳۸.۸۶۵.۸۲۶ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی گذشته افزایشی معادل ۷۴ درصد را نشان می دهد.

– افزایش ۳۴ درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت و افزایش ۲۰۵ درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به سال مالی قبل نیز از نکات قابل توجه گزارش بود که در صورت خلاصه ارقام ترازنامه تلفیقی آمده است.

– سود عملیاتی شرکت اصلی معادل ۱۳۵.۰۴۰.۳۷۶ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی گذشته ۶۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

– بررسی روند تغییر قیمت سهام شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون افزایش حدود ۴۰ درصدی آن را نشان می دهد، در حالی که طی همین مدت شاخص کل بورس ۱۴ درصد رشد داشته است.

 

– از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ارزش بازار «ومعادن» ۵۱ درصد رشد داشته است. ارزش بازار این شرکت در ۲۰ تیرماه سالجاری معادل ۱.۱۱۹.۹۳۰ میلیارد ریال بوده است.

 

– نسبت قیمت به NAV سهم «ومعادن» در پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل ۶۱ درصد است.

 

– سود پایه هر سهم «ومعادن» در سال مالی مذکور ۱۶۴۲ ریال بوده و از افزایش ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

 

– ۹۷ درصد پرتفوی شرکت را مجموعه های پذیرفته شده در بورس تشکیل می دهند.

– سهم گروه شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ۵۷ درصد از تولید کنسانتره کشور، ۳۷ درصد از تولید کنسانتره، ۲۳ درصد احیاء مستقیم و ۱۳ درصد فولادسازی کشور است.

 

– اهم پروژه های در دست اجرای شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۲۴ میلیون یورو در بخش ارزی و ۱۰۶ هزارمیلیارد ریال در بخش ریالی (مجموعا ۲۹۳ هزارمیلیارد ریال) هزینه داشته است.

 

– اهم پروژه های در دست برنامه ریزی شرکت برای سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت.

 

– بنابراین طی این دوسال مجموعه بزرگ «ومعادن» راهبری حدود ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال پروژه را در کشور بر عهده دارد.