به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از واحد روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، با توجه به ضرورت و  نیاز به  سیستم پشتیبان کمپرسور خانه بخار که وظیفه تامین هوای مورد نیاز واحدهای بخار را بر عهده دارد ،پروژه انتقال هوای فشرده از هدر مشترک پالس جت در دستور کار قرار گرفت. فاز […]

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از واحد روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، با توجه به ضرورت و  نیاز به  سیستم پشتیبان کمپرسور خانه بخار که وظیفه تامین هوای مورد نیاز واحدهای بخار را بر عهده دارد ،پروژه انتقال هوای فشرده از هدر مشترک پالس جت در دستور کار قرار گرفت.
فاز طراحی این پروژه با توجه به مدارک سازنده مبنی بر دبی و فشار هوای مورد نیاز واحدهای بخار و هوای تولید شده توسط کمپرسورها و مشخصات هوای مورد استفاده در سیستم هدر مشترک پالس جت و همچنین  لحاظ نمودن دمای هوای انتقالی  ، شرایط محیطی سایت ، نقطه شبنم و رطوبت نسبی و نسبت رطوبت و عوامل متعدد دیگر مانند محاسبات طول مسیر بهینه ،محاسبات افت فشار ،محاسبات مربوط به سایز لوله ،محاسبات میزان آب تولیدی به منظور انتخاب درایر های مربوطه،محاسبه میزان انتقال حرارت از مبدا تا مقصد ، محاسبات مربوط به شیب استاندارد مورد نیاز در زمان اجرای پایپینگ و غیر انجام شده و پس از طراحی این پروژه و تایید طرح، بمنظور پیروی از سیاست کاهش هزینه ها و بهینه سازی با بهره گیری از توان و تخصص داخلی مورد  اجرا و به انجام رسید.
این عملیات توسط کارکنان اداره تاسیسات و کارگاه امور تعمیرات مکانیک با همراهی و پشتیبانی امور بازرگانی ،گروه مکانیک معاونت مهندسی ، گروه پشتیبانی معاونت تولید و اداره تعمیرات گاز امور مکانیک اجرا و در دی ماه سال 99 با موفقیت به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت .
با اجرای پروژه ضمن رفع مشکل افت فشار هوای واحدهای بخار از هدر رفت سرمایه ای عظیم ناشی از ساخت و نصب کمپرسورخانه ای جدید جلوگیری بعمل آمد.