مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در حال برگزاری است
(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه))