شرکت داروسازی ابوریحان در رتبه بندی معتبر IMI100 موفق شد در بین کلیه شرکتهای داروسازی کشور، رتبه اول ارزش ویژه را در سال ۱۳۹۸ کسب نماید. البته این تنها دستاورد ابوریحان نبود و در ۲حوزه سود و فروش نیز این شرکت موفق به کسب رتبه دوم در بین کلیه شرکتهای صنعت گردید. همچنین در ۳ […]

شرکت داروسازی ابوریحان در رتبه بندی معتبر IMI100 موفق شد در بین کلیه شرکتهای داروسازی کشور، رتبه اول ارزش ویژه را در سال ۱۳۹۸ کسب نماید.

البته این تنها دستاورد ابوریحان نبود و در ۲حوزه سود و فروش نیز این شرکت موفق به کسب رتبه دوم در بین کلیه شرکتهای صنعت گردید.

همچنین در ۳ حوزه صادرات دارو، بازده دارایی ها و بهره وری عامل سرمایه نیز ابوریحان به عنوان سومین داروساز کشور منتخب گردید تا بر پرونده افتخارات شرکت افزوده گردد.

گفتنی است در رتبه بندی معتبر IMI100 که هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام می گیرد، شرکت داروسازی ابوریحان موفق شد رتبه ۲۰۰ را در بین کلیه شرکت ها و غول های تولیدی و صنعتی کشور از نظر فروش در سال ۹۸ به دست آورد.