آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری برگزار شد
آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری برگزار شد
مدیرعامل جدید بانک گردشگری :خدمات غیرحضوری با نگاه جامع‌نگر گسترش می یابد

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری،

محمدرضا فهمی در آیین معارفه اش که با حضور اعضای هیات مدیره گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری و همچنین جمعی از مدیران گروه و بانک برگزار شد، گفت: صنعت بانکداری در جهان امروز با معیشت مردم پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده و هیچ دسته و رسته ای از زندگی روزمره را نمی‌توان یافت که نیاز به خدمات بانکی نداشته باشد.

وی افزود: توسعه خدمات دیجیتالی در دو دهه اخیر هر روز آدمی را به سمت سهولت بیشتر امور سوق می دهد و موسسات پولی و مالی از این خدمات جدا نیستند. زمان بانکداری سنتی سپری شده است از این رو همان‌گونه که از یک سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی گام برداشته ایم، ضمن تداوم و توسعه این خدمات، با مختصات نوین و ارائه خدمات جدید را تا حدممکن بر اساس نیاز مشتریان به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

فهمی ادامه داد: هر چه خدمات بر بستر سامانه های غیرحضوری بخصوص tobank حرکت کنیم، مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی به تجار و ارائه خدمات ارزی و بین‌المللی، توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مولد، مشارکت در پروژه های بزرگ ملی از اهداف مهمی است که با اهداف و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت درصدد میل به آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات بانکی با نگاه جامع نگر لازم است مورد توجه همه حوزه های فنی، مطالعاتی و عملیاتی باشد، تاکید کرد: باید با تسهیل شرایط برای خدماتی نظیر صدور ضمانت نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و توسعه تسهیلات خرد، سهم خود را از سهم دایره شبکه بانکی بزرگتر کنیم.

فهمی گفت: اگر میخواهیم بانک را ارزانتر اداره کنیم، باید در یک سری از شاخص ها در نقطه مطلوب باشیم که از جمله آنها کاهش قیمت تمام شده پول، بهبود کفایت سرمایه، افزایش منابع ارزان قیمت و کاهش منابع بین بانکی است.

وی افزود: در کنار ارائه خدمات نوین، سرلوحه قرار دادن اصول بانکداری نوین و اجرایی نمودن روش های سرمایه گذاری جدیدتر که بازدهی بالاتری را دارد، بسیار مطلوب خواهد بود که از جمله اینها انواع مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه است

فهمی ادامه داد: هر چه خدمات بر بستر سامانه های غیرحضوری بخصوص tobank حرکت کنیم، مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی به تجار و ارائه خدمات ارزی و بین‌المللی، توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مولد، مشارکت در پروژه های بزرگ ملی از اهداف مهمی است که با اهداف و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت درصدد میل به آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات بانکی با نگاه جامع نگر لازم است مورد توجه همه حوزه های فنی، مطالعاتی و عملیاتی باشد، تاکید کرد: باید با تسهیل شرایط برای خدماتی نظیر صدور ضمانت نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و توسعه تسهیلات خرد، سهم خود را از سهم دایره شبکه بانکی بزرگتر کنیم.

فهمی گفت: اگر میخواهیم بانک را ارزانتر اداره کنیم، باید در یک سری از شاخص ها در نقطه مطلوب باشیم که از جمله آنها کاهش قیمت تمام شده پول، بهبود کفایت سرمایه، افزایش منابع ارزان قیمت و کاهش منابع بین بانکی است.

وی افزود: در کنار ارائه خدمات نوین، سرلوحه قرار دادن اصول بانکداری نوین و اجرایی نمودن روش های سرمایه گذاری جدیدتر که بازدهی بالاتری را دارد، بسیار مطلوب خواهد بود که از جمله اینها انواع مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.

فهمی ادامه داد: از آنجا که گروه مالی گردشگری به عنوان مجموعه بالنده، که حوزه های مختلف تولیدی، صنعتی، سرمایه گذاری و کارآفرینی را شامل می شود، شرکت ها و پروژه های فاخر و بزرگی در سطح ملی و منطقه ای را داراست که با حمایت مناسب بانک و ارائه خدمات منطقی می تواند با سرعت مطلوبی به حرکت ادامه دهد.

وی اظهار کرد: بانک گردشگری اکنون در دومین دهه از فعالیت به میزانی از بلوغ و کارآمدی رسیده که بتواند کادرسازی و توسعه منابع انسانی را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد.