آینده نگری فجری ها برای تربیت مدیران و توسعه سازمان
آینده نگری فجری ها برای تربیت مدیران و توسعه سازمان

اقتصاد و بیمه- طرح توانمندسازی شایستگی های مدیران و روسا شرکت فجر انرژی خلیج فارس به منظور شناخت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان و توسعه و تربیت نسل جدیدی از مدیران آغاز شد. طرح توانمندسازی شایستگی های مدیران و روسا شرکت فجر انرژی خلیج فارس مهرماه با حضور مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی، […]

اقتصاد و بیمه- طرح توانمندسازی شایستگی های مدیران و روسا شرکت فجر انرژی خلیج فارس به منظور شناخت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان و توسعه و تربیت نسل جدیدی از مدیران آغاز شد.
طرح توانمندسازی شایستگی های مدیران و روسا شرکت فجر انرژی خلیج فارس مهرماه با حضور مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی، رئیس مجتمع، روسای امور و تعدادی از کارکنان شرکت فجر آغاز شد.
 
طرح توانمندسازی شایستگی‌های مدیران و رؤسا، در دو فاز و طی یک سال برای ۹۱ نفر از مدیران، روساء و سرپرستان واحدها این شرکت اجرا می‌شود. فاز اول شناخت سطح شایستگی‌های مدیران (کانون ارزیابی و توسعه) و فاز دوم آن پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای و توانمندسازی است. 
 
فاز اول طرح شامل ۵ محور شرکت کنندگان، شایستگی‌های مدیریتی، ابزارهای سنجش و تعیین سطح، تسهیل گران و گزارش بازخورد است. 
 
طرح توانمندسازی شایستگی‌های مدیران و روسا به عنوان پیشرفته‌ترین و معتبرترین روش برای ارزیابی شایستگی مدیران و کارکنان شناخته می‌شود و هدف آن شناخت نقاط قوت و قابل بهبود آن‌ها و توسعه و تربیت نسل جدیدی از مدیران است. 
 
این طرح به همت واحد منابع انسانی شرکت فجر انرژی خیلج فارس و در قالب طرح طلوع گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با همکاری شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در حال اجرا است. 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس این طرح را برای اولین بار در شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان نمونه برای شرکت‌های منطقه اجرا کرده است. 
 
فاز اول این طرح آبان ماه سال جاری اجرا شده و در بخش اول این فاز ابزار کارتابل (حل مسئله) که نوعی ابزار ارزیابی است، در قالب آزمون در شرکت فجر اجرا و بخش دوم آن که شامل مصاحبه رفتاری، بحث و گفتگو گروهی، خود ارزیابی، حل مسئله و تصمیم‌گیری و بازی گروهی بخشی در شرکت ره‌آوران فنون برگزار شده است.