آینده‌ی روشن امیرکبیر
آینده‌ی روشن امیرکبیر

در پی اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت بزرگترین ناقض حقوق بشر جهان علیه چند شرکت‌ ایرانی از جمله پتروشیمی امیرکبیر، یدالله مصدقی فرد مدیرعامل این شرکت پتروشیمی پیام فوق را صادر کرد

اقتصاد و بیمه – به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در پی اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت بزرگترین ناقض حقوق بشر جهان علیه چند شرکت‌ ایرانی از جمله پتروشیمی امیرکبیر، یدالله مصدقی فرد مدیرعامل این شرکت پتروشیمی پیام فوق را صادر کرد.