مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پاسخ به پرسش «شاپا» که آیا پس از اعلام داوری پرونده بازرگانی پتروشیمی بابت وصول بدهی ها بخشی و یا تمام سهام سه شرکت پتروشیمی «اسپک»، «بازرگانی پتروشیمی» و «تخت جمشید ماهشهر» به هلدینگ» واگذار خواهد شد؟ گفت: اصل طلب هلدینگ خلیج فارس بابت سه شرکت پتروشیمی بندرامام، پارس […]

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پاسخ به پرسش «شاپا» که آیا پس از اعلام داوری پرونده بازرگانی پتروشیمی بابت وصول بدهی ها بخشی و یا تمام سهام سه شرکت پتروشیمی «اسپک»، «بازرگانی پتروشیمی» و «تخت جمشید ماهشهر» به هلدینگ» واگذار خواهد شد؟ گفت: اصل طلب هلدینگ خلیج فارس بابت سه شرکت پتروشیمی بندرامام، پارس و نوری از بازرگانی پتروشیمی حدود 650 میلیون دلار است.
«جعفر ربیعی» با اعلام اینکه مراحل داوری در حال انجام بوده و امیدواریم در سال 1400 نتایج داوری اعلام شود، تصریح کرد: تا زمانی‌که رای داوری اعلام نشود نمی‌توانیم درباره نحوه وصول مطالبات اظهارنظری کنیم و باید منتظر رای دادگاه باشیم.