آگهی دعوت به همکاری بانک گردشگری برای واحد فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱
آگهی دعوت به همکاری بانک گردشگری برای واحد فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱
بانک گردشگری (غیر دولتی‏- سهامی عام) در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود برای واحد فناوری اطلاعات ، از متقاضیان دعوت به همکاری نماید.

بانک گردشگری (غیر دولتی‏- سهامی عام) در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود برای واحد فناوری اطلاعات ، از متقاضیان دعوت به همکاری نماید.

شرایط و دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی در سطوح شغلی پیش گفته، بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده، با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفا بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

از علاقه مندان به همکاری دعوت به عمل می‌آید به جهت تکمیل فرایند ثبت نام و اطلاع از شرايط عمومی و تخصصی به لینک زیر مراجعه نمایند.

https://www.tourismbank.ir/s/mfabcGd