آغاز فعالیت اجرایی مخازن شماره ۳ و ۴ آب اضطراری در سال جاری
آغاز فعالیت اجرایی مخازن شماره ۳ و ۴ آب اضطراری در سال جاری

جلال آقابابا مدیر اجرایی شرکت در تشریح عملکرد سال ۹۹ این مدیریت، گفت: انجام عملیات سیویل و نصب تجهیزات واحد اکسیژن، انجام فعالیت های اجرایی انتقال پساب فولاد شهر و زرین شهر به کارخانه و تصفیه خانه پساب BOT کارخانه، آبگیری مخزن شماره ۱ ذخیره آب اضطراری کارخانه و شروع فعالیت اجرایی مخزن شماره ۲، […]

جلال آقابابا مدیر اجرایی شرکت در تشریح عملکرد سال ۹۹ این مدیریت، گفت: انجام عملیات سیویل و نصب تجهیزات واحد اکسیژن، انجام فعالیت های اجرایی انتقال پساب فولاد شهر و زرین شهر به کارخانه و تصفیه خانه پساب BOT کارخانه، آبگیری مخزن شماره ۱ ذخیره آب اضطراری کارخانه و شروع فعالیت اجرایی مخزن شماره ۲، انجام فعالیت اجرایی پروژه آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه، پیشبرد فعالیت های اجرایی پروژه انبار ۳۲ هکتاری بندرعباس با تحویل موقت مسیر ریلی، تکمیل عملیات نصب دوربین های مسیر ریلی و فعالیت اجرایی برق رسانی و تجهیز بارانداز، انجام فعالیت های اجرایی پروژه احداث کوره پاتیلی شماره ۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره۱ و تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه اره نورد ۵۰۰ از اقداماتی بود که سال گذشته انجام شد.

آقابابا، انجام فعالیت های اجرایی پروژه نصب دستگاه های CNC کارگاه نورد ۶۵۰ و تکمیل عملیات اجرایی نصب دریچه های کشویی پمپ خانه را دیگر اقدامات مدیریت اجرایی شرکت برشمرد و افزود: از دیگر اقدامات این مدیریت در سال گذشته می توان به تکمیل عملیات اجرایی پروژه احداث سکو ها و نصب دوربین های ورزشگاه فولاد شهر، تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه توسعه سرد خانه و سالن قصابی مرکز پخت، تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه آسانسور ساختمان ولایت، انجام فعالیت های اجرایی پروژه بازسازی ساختمان توحید و احداث پارکینگ ساختمان توحید و انجام فعالیت های اجرایی پروژه بازسازی تالار دانش، ساختمان پژوهش و مسجد آیت اله سعیدی اشاره کرد.

وی به برنامه های ۱۴۰۰ مدیریت اجرایی نیز پرداخت و گفت: تکمیل و راه اندازی واحد جدید اکسیژن، تکمیل و راه اندازی پروژه احداث کوره پاتیلی شماره ۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره۱ و تکمیل پروژه انتقال پساب فولاد شهر به کارخانه را در برنامه داریم ضمن این که پیشبرد پروژه تصفیه خانه پساب BOT کارخانه، آبگیری مخزن شماره ۲ ذخیره آب اضطراری کارخانه و شروع فعالیت اجرایی مخازن شماره ۳ و ۴، تکمیل عملیات برق رسانی و تجهیز بارانداز انبار۳۲ هکتاری بندرعباس و تکمیل عملیات بازسازی ساختمان توحید، بازسازی تالار دانش، ساختمان پژوهش و بازسازی و مسجد آیت اله سعیدی را نیز تکمیل خواهیم کرد.

مدیر اجرایی شرکت، تکمیل عملیات و راه اندازی پروژه آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه و تکمیل عملیات و راه اندازی دستگاههای CNC کارگاه نورد۶۵۰، تکمیل عملیات اجرایی پروژه نصب دیوار بتنی پیش ساخته ضلع غربی کارخانه، شروع فعالیت اجرایی احداث ۹ دستگاه ویلا در چادگان و شروع فعالیت اجرایی احداث گیت های ورودی ورزشگاه فولادشهر از دیگر برنامه های این مدیریت عنوان نمود.