آغاز عملیات راه اندازی واحد تزریق کلر در پتروشیمی آبادان
آغاز عملیات راه اندازی واحد تزریق کلر در پتروشیمی آبادان

عملیات نصب سامانه تزریق كلرمایع جهت تولید خوراك EDC پتروشیمی آبادان آغاز شد

اقتصاد و بیمه – عملیات نصب سامانه تزریق كلرمایع جهت تولید خوراك EDC پتروشیمی آبادان آغاز شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان، با راه اندازی طرح تزریق کلر مایع در پتروشیمی آبادان، علاوه بر جبران کمبود تولید کلر واحد کلر آلکالی، امکان تولید روزانه ۳۰ تن EDC نیز وجود خواهد داشت.تولید EDC در تابستان به منظور صرفه جویی در مصرف برق با محدودیت هایی مواجه می‌شود و با توجه به اجتناب از توقف تولید EDC در تابستان و از سرویس خارج شدن واحد کلر، راه اندازی این واحد جدید اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. همچنین با خرید کلر مایع از شرکت های تولید کننده به افزایش تولید کاستیک و درآمد شرکت های مذکور کمک شایانی خواهد شد.