آغاز عملیات اجرایی مقدماتی پروژه پتروالفین فن آوران
آغاز عملیات اجرایی مقدماتی پروژه پتروالفین فن آوران

پتروالفین فن آوران طرح توسعه شرکت پتروشیمی فن آوران است که، با هدف خلق ارزش افزوده از طریق کاهش خام فروشی و رویکرد توسعه محور به زنجیره پایین دست متانول، زیرساخت های توسعه پایدار را محقق می سازد

اقتصاد و بیمه – پتروالفین فن آوران طرح توسعه شرکت پتروشیمی فن آوران است که، با هدف خلق ارزش افزوده از طریق کاهش خام فروشی و رویکرد توسعه محور به زنجیره پایین دست متانول، زیرساخت های توسعه پایدار را محقق می سازد.

 

✍به گزارش شستارسانه، پتروالفین فن آوران طرح توسعه شرکت پتروشیمی فن آوران در گروه سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) از هلدینگ های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که، با هدف خلق ارزش افزوده از طریق کاهش خام فروشی و رویکرد توسعه محور به زنجیره پایین دست متانول، زیرساخت های توسعه پایدار از جمله اشتغال زایی، خلق ارزش برای ذینفعان، توسعه بازار های هدف و تنوع بخشی به محصولات را در کنار افزایش قدرت انعطاف پذیری و رقابت صنعت متانول کشور در بازارهای بین المللی به خوبی محقق می سازد.

فاز مقدماتی طرح پتروالفین فن آوران وارد مرحله عملیاتی شد. کامران کوهی مدیرعامل پتروالفین فن آوران در این خصوص گفت: در این مرحله امور مقدماتی پروژه به اجرا در خواهد آمد که در این ارتباط، پس از طی تشریفات قانونی انتخاب پیمانکاران و عقد تفاهم نامه مربوطه که در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل کیش در بهمن ماه سال جاری به امضاء طرف های توافق رسید، تجهیز کارگاه توسط پیمانکاران منتخب انجام شد و فاز مقدماتی پروژه وارد مرحله عملیاتی گردید.

قرار است طی این مرحله از پروژه، فازهای شمع کوبی، تحکیم بستر و همچنین ساخت دو مخزن ذخیره سازی متانول به انجام برسد و بدنبال آن مراحل بعدی طرح شامل ساخت واحدهای تولیدی بر اساس برنامه زمانبندی شده به ترتیب در دستور کار قرار خواهند گرفت.

پتروالفین فن آوران طرح توسعه شرکت پتروشیمی فن آوران در گروه سرمایه گذاری نفت و‌گاز و‌پتروشیمی تامین( تاپیکو) از هلدینگ های زیر موجوعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که با هدف خلق ارزش افزوده از طریق کاهش خام فروش و رویکرد توسعه محور به زنجیره پایین دست متانول، زیرساخت های توسعه پایدار از جمله اشتغال زایی، خلق ارزش برای ذینفعان، توسعه بازار های هدف و تنوع بخشی به محصولات را در کنار افزایش قدرت انعطاف پذیری و رقابت صنعت متانول کشور در بازارهای بین المللی به خوبی محقق می سازد.