آغاز بکار خانه مستقل دختران بالای ۱۸سال بهزیستی توسط گل‌گهر در سیرجان
آغاز بکار خانه مستقل دختران بالای ۱۸سال بهزیستی توسط گل‌گهر در سیرجان

خانه مستقل دختران بالای ۱۸ سال بهزیستی سیرجان به همت شرکت گل‌گهر و همزمان با عید سعید فطر آغار به کار کرد

اقتصاد و بیمه – خانه مستقل دختران بالای ۱۸ سال بهزیستی سیرجان به همت شرکت گل‌گهر و همزمان با عید سعید فطر آغار به کار کرد.

 

در این مرکز که تحت نظارت بهزیستی سیرجان آماده خدمات رسانی است، دختران بالای ۱۸ سال که از مراکز بهزیستی شهرستان ترخیص می شوند، می‌توانند تا زمان تشکیل زندگی مستقل بر اساس دستور العمل سازمان بهزیستی در این مرکز بمانند و خدمات دریافت نمایند.

گفتنی است هزینه‌های راه اندازی و اداره‌ی خانه مستقل دختران بالای ۱۸ سال بهزیستی از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گل‌گهر تامین شده است.