آزمایشگاه گوهرسنگ مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران افتتاح شد
آزمایشگاه گوهرسنگ مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران افتتاح شد

آزمایشگاه گوهرشناسی و گوهرتراشی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران امروز با حضور وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در استان البرز افتتاح شد

اقتصاد و بیمه – آزمایشگاه گوهرشناسی و گوهرتراشی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران امروز با حضور وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در استان البرز افتتاح شد.

 

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، توسعه صنعت گوهرسنگ کشور بر اساس سیاست های ایمیدرو، از اهداف راه اندازی این مجموعه است. اصالت سنجی گوهرسنگ ها با هدف صدور شناسنامه از مهم ترین خدمات این آزمایشگاه خواهد بود.

این آزمایشگاه با دستگاه های به روز، تجهیز شده است که از مهم ترین آن ها می توان به دستگاه آشکارساز الماس طبیعی(تشخیص الماس طبیعی)، طیف سنج رامان(جهت انالیز غیر مخرب) و طیف سنج UV(تایید منشا طبیعی الماس های بی رنگ) اشاره کرد.

این آزمایشگاه با تامین مالی ایمیدرو و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران احداث شده است.