آرمان از عملکرد ۱۴۰۰ گفت.
آرمان از عملکرد ۱۴۰۰ گفت.
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آرمان در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید . (( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))