آرش شفیعی ، سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن شد
آرش شفیعی ، سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن شد

طی حکمی از سوی مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، آرش شفیعی به عنوان سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت منصوب شد.

اقتصاد و بیمه – طی حکمی از سوی مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، آرش شفیعی به عنوان سرپرست معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت منصوب شد.

 

 

شفیعی دارای دانشنامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد و مدرک مهندسی بین المللی IWE از انستیتو SLV دویسبورگ آلمان و فارغ التحصیل دوره عالی DBA با گرایش مدیریت استراتژیک است.

وی که پیش از این مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی بود، تصدی پست هایی مانند سرپرست آموزشگاه توحید، رییس آموزش عالی فنی توحید، مدیر تحقیق و توسعه، مدیرآموزش و پژوهش، مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی، مشاور اجرایی، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، مدیر سازماندهی و روش ها و مدیر پروژه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد.