آخر هفته طلایی سال ۱۴۰۱ با صندوق سرمایه‌گذاری آمیتیس
آخر هفته طلایی سال ۱۴۰۱ با صندوق سرمایه‌گذاری آمیتیس

با صندوق سرمایه‌گذاری آمیتیس حتی در ایام تعطیل هم سود کنید

اقتصاد و بیمه – با صندوق سرمایه‌گذاری آمیتیس حتی در ایام تعطیل هم سود کنید.

سود روزشمار ۲۴٪ بدون نیاز به ماندگاری
نامحدود در سرمایه‌گذاری
تضمین شده توسط بانک گردشگری
«فقط تا پایان هفته فرصت دارید تا از طرح ویژه صندوق سرمایه‌گذاری آمیتیس استفاده کنید»
توبانک، شعبه مجازی بانک گردشگری