آخرین تجهیزات سنگین پروژه متانول آپادانا خلیج فارس نصب شد
آخرین تجهیزات سنگین پروژه متانول آپادانا خلیج فارس نصب شد

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس تجهیزات سوپر هیتر heater1003A و B به وزن ۱۶۵ تن برای هر تجهیز (۳۳۰ تن) توسط صنعتگران پرتلاش این شرکت با موفقیت نصب شد تا مراحل تکمیلی برای آماده سازی این پروژه انجام پذیرد. با نصب این تجهیزات تمامی نصب […]

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس تجهیزات سوپر هیتر heater1003A و B به وزن ۱۶۵ تن برای هر تجهیز (۳۳۰ تن) توسط صنعتگران پرتلاش این شرکت با موفقیت نصب شد تا مراحل تکمیلی برای آماده سازی این پروژه انجام پذیرد.

با نصب این تجهیزات تمامی نصب های سنگین واحد متانول آپادانا خلیج فارس به پایان رسید. 

 پروژه آپادانا خلیج فارس، مجری طرح متانول با ظرفیت ۱۶۵۰۰۰۰ تن در سال تنها پروژه متانول صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.